DMC projekty

Architekt Nowa Huta i Kraków

 

1. Usługi dodatkowe projektowe

Specjalizujemy się także w wykonywaniu dodatkowych usług związanych z projektami gotowymi i na indywidualne zamówienie. Zarówno projekty indywidualne jak i gotowe wymagają często dodatkowych opracowań projektowych, które wykonujemy specjalnie dla Państwa. Jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż już na etapie uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest spełnianie tych wymogów. Należą do nich m.in.:

 • projekty  przyłączy, projekty instalacji wewnętrznych poza budynkiem - wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne (coraz częściej są to projekty obligatoryjne)
 • projekt  zjazdu z drogi publicznej,  projekt drogowy 
 • uzgodnienia przyłączy w  ZUDP
 • uzgodnienie  projektu pod względem przepisów  ochrony  p.poż,  BHP, sanitarnych, sanepid
 • ekspertyza techniczna budynku  - konieczna zawsze przy dobudowie, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie  i  zmianie  sposobu użytkowania budynku
 • opracowania projektowe wymagane do legalizacji samowoli budowlanej
 • operat /pozwolenie  wodno-prawne
 • projekty  termomodernizacji  budynków  - docieplenia
 • świadectwa energetyczne  budynków  - konieczne do odbioru budynku


adaptacje gotowych projektów domów  projekty indywidualne na zamówienie

   

2. Usługi okołoprojektowe i przygotowawcze

W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroki wachlarz usług przygotowawczych i okołoprojektowych. Od lat współpracujemy z firmami o wieloletnim doświadczeniu, które świadczą wymienione poniżej usługi:

 • usługi geodezyjne/geodeta
 • usługi  geologiczne /ekspertyzy, badania
 • audyty energetyczne 
 • kierowanie robotami  budowlanymi /kierownik  budowy
 • nadzór  budowlany/inwestorski

 

3. Obsługa urzędowa inwestycji

Oferujemy obsługę urzędową inwestycji w indywidualnie uzgodnionym zakresie czynności – od przygotowania projektu włącznie aż po pełną obsługę inwestycji w wydziale architektury (nie wymaga ona udziału klienta).

Na etapie przygotowawczym obsługi urzędowej inwestycji oferujemy:

 • pozyskanie  dokumentacji  w  wydz. geodezji /wypisy, kopie mapy ewidencyjnej, kopie map zasadniczych
 • pozyskanie  warunków  przyłączy do sieci wod-kan,  gaz, elektrycznej   - MPWiK, ZG, ZEK
 • opiniowanie  studni, oczyszczalni ścieków  w  Wydziale Kształtowania Środowiska 
 • pozyskanie warunków  obsługi komunikacyjnej  i odprowadzenia wód opadowych  dla danej  działki - ZIKiT
 • przygotowanie i prowadzenie  spraw  dotyczących uzyskania decyzji WZ decydującej o warunkach zabudowy
 • przygotowanie  i prowadzenie spraw – wniosków o pozwolenie na budowę w WA
 • przygotowanie  i prowadzenie spraw zw. ze zmianą przeznaczenia  budynku
 • przygotowanie i prowadzenie podziału fizycznego budynku – wydzielenie/ samodzielność/  lokali.